Bøger / faglitteratur

Danmark i det tyske storrum : dansk økonomisk tilpasning til Tysklands nyordning af Europa 1940-41


Beskrivelse


En dokumentation af, hvordan man fra dansk side i 1940-41 udarbejdede hemmelige planer for økonomisk tilpasning til den tyske nyordning - planer, der passede ind i Tysklands forestilling om Danmarks plads i et Europa under hagekorset.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. apr. 2003

af

af

Jens Bråten

d. 29. apr. 2003

Forfatteren er historiker, ph.d.-stipendiat og anmelder ved Weekendavisen. Med udgangspunkt i forfatterens speciale Administrationen og den handelspolitiske tilpasning (1997) analyseres detailleret og veldokumenteret den danske økonomiske tilpasning til Tysklands nyordning af Europa i perioden juli 1940 til foråret 1941. Set i lyset af Tysklands forventede sejr i krigen udarbejdede den danske statsadministrations embedsmænd i samarbejde med erhvervsorganisationer handelspolitiske og økonomiske forslag og planer for at imødekomme Tysklands storrumstanker og for at sikre Danmark så stor handlefrihed og selvstændighed som muligt. Heldigvis for Danmark forblev de forberedende embedsmandsovervejelser på det administrative plan. Bogen analyserer endvidere embedsmændenes politiske rolle i den aktivistiske tilpasningspolitik, samspillet mellem Scavenius og embedsmændene, og samarbejdspolitikkens drivkræfter og skismaer. Bogen er forsynet med sort/hvide fotos og et omfattende noteafsnit. Der er tale om en dybdeborende og aktuel bog om et til dels glemt kapitel af den danske kollaborationspolitik - specielt med fokus på det økonomiske område.


Kristeligt dagblad

d. 5. maj 2003

af

af

Aage Trommer

d. 5. maj 2003


Berlingske tidende

d. 3. maj 2003

af

af

Bent Blüdnikow

d. 3. maj 2003


Arbejderhistorie

2005, nr. 1

af

af

Søren Kolstrup

2005, nr. 1


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 160 (2004)

af

af

Ole Halding

Nr. 160 (2004)


1066

Årg. 35, nr. 2 (2005)

af

af

Claus Bryld

Årg. 35, nr. 2 (2005)