Bøger / faglitteratur

Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention


Beskrivelse


Om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, dens historie og om hvordan Danmarks retssystem og værdinormer er influeret af de principielle sager, der har været taget op siden domstolens ikrafttrædelse i 1953.

Anmeldelser (1)