Bøger / faglitteratur / jubilæumsskrifter

Danmarks arresthuse


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med Direktoratet for Kriminalforsorgens 100 års jubilæum.

Skildring af samtlige 36 fungerende arresthuse i Danmark samt beskrivelse af Københavns fængsler og de historisk mest interessante af de nu nedlagte arresthuse.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. sep. 2010

af

af

Søren Brunbech

d. 30. sep. 2010

Den primære målgruppe er læsere med interesse for retshistorie, men bogen kan også appellere til lokalhistorikere i byer med arresthuse.

Forfatteren Peter Garde er cand.jur., tidligere kriminaldommer og en flittig forfatter til bøger og artikler om retshistoriske emner. Fængselshistorisk Selskab står bag udgivelsen. Garde har sammen med fotografen Svend Erik Andersen været rundt i landet og besøgt samtlige aktive arresthuse - eller fængsler i daglig tale - og enkelte nedlagte. I en veloplagt stil, og med vægt på det anekdotiske, fortælles om arresthusenes bygningsmæssige historie, der ofte går adskillige hundrede år tilbage, og om livet i fængslerne gennem tiden, fx om bemærkelsesværdige indsatte og deres meriter og med en beskrivelse af forholdene der fører frem til i dag. Bogen er udstyrsmæssigt meget flot, og fotografens mange billeder af eksteriører og interiører kommer godt til deres ret i det store format. Bagest er der en ret udførlig fortegnelse over kilder og litteratur, delt op på de enkelte arresthuse.

Garde er medforfatter til Danmarks tinghuse, 2006, der er opbygget på samme måde og er i et tilsvarende udstyr og omfang.

En flot bog om danske arresthuse og deres historie for en nok begrænset skare af læsere med kultur- og retshistoriske interesser.


Politiken

d. 18. dec. 2010

af

af

Lars Hedebo Olsen

d. 18. dec. 2010


Økonomi & politik

Årg. 84, nr. 2 (2011)

af

af

Mortens Sten Andersen

Årg. 84, nr. 2 (2011)


Personalhistorisk tidsskrift

2011, nr. 2

af

af

Karl Peder Pedersen

2011, nr. 2