Bøger / faglitteratur

Danmarks kvalifikationsbalance


Beskrivelse


Opstilling af en kvalifikationsbalance over im- og eksporten af forskellige typer af arbejdskraft i perioden 1980-2007.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. nov. 2011

af

af

Søren Brunbech

d. 24. nov. 2011

Bogen retter sig primært mod økonomer, arbejdsmarkedsforskere og studerende på universitetsniveau.

Rockwoolfondens forskningsenhed står bag denne analyse, hvor tre professorer med tilknytning til Handelshøjskolen i København introducerer begreberne kvalifikationsregnskab og kvalifikationsbalance. Det kvalifikationsregnskab de opstiller for Danmark for årene 1980-2007 viser Danmarks beholdning af forskellige typer kvalifikationer, og hvilke typer af produktion disse kvalifikationer anvendes til, mens kvalifikationsbalancen i forholdet til udlandet viser, hvilke kvalifikationer Danmark eksporterer og importerer via samhandel og internationale vandringer. På baggrund af analyserne drager de en række konklusioner, om hvilke krav man kan stille til den fremtidige danske arbejdsstyrke. Et appendiks giver detaljerede beskrivelser af de anvendte datakilder og metoder.

Spørgsmålet om det fremtidige behov for arbejdskraft diskuteres jævnligt på et tilsvarende niveau i de halvårlige rapporter Dansk økonomi fra Det Økonomiske Råd.

Begrebet som kvalifikationsbalancen introduceres som et redskab, der kan anvendes af økonomer og andre fagfolk til at give et bud på fremtidens behov for arbejdskraft.


Danske kommuner

Årg. 43, nr. 13 (2012)

af

af

Peter Fjerring

Årg. 43, nr. 13 (2012)


Gymnasieskolen

2012, nr. 6

af

af

Benny Jacobsen

2012, nr. 6