Bøger / faglitteratur

Kvalitative udfordringer


Beskrivelse


Den sociale virkelighed står ikke stille. Den er under konstant forandring. Det samme gælder de sociologiske metoder, som hele tiden videreudvikles, dels for at kunne opfange nye tendenser og fænomener i den sociale virkelighed, dels fordi teoretiske nybrud inden for sociologien undertiden nødvendiggør udvikling af nye metoder. Kvalitative udfordringer præsenterer en række af disse nye udviklingstendenser i kvalitativ sociologisk metode. Den udspringer af flere års arbejde med at diskutere, anvende, udvikle og udfordre kvalitative metoder inden for sociologien. Bogen rummer bud på metodiske nyudviklinger inden for forskellige konkrete empiriske felter foruden en række mere generelle input til debatten om kvalitative metoder. Bogen henvender sig til studerende inden for sociologi og andre samfundsvidenskaber, men den vil med udbytte kunne læses af alle med interesse for sociologi og kvalitativ metode.
Validitet og pålidelighed har traditionelt været begreber, der er knyttet til især statistiske undersøgelser, mens kvalitative undersøgelser er blevet set som mere subjektive. Ud over at det er et problem for den kvalitative forskning, at den ikke i samme grad forbindes med videnskabelige grundprincipper, er det heller ikke i overensstemmelse med den måde, forskningen faktisk praktiseres. Kvalitative metoder er i dag kendetegnet ved specifikke metodiske retningslinjer og et fokus på at skabe sikker viden. Kvalitative udfordringer tager tråden op fra indførende tekster om kvalitativ metode og sætter fokus på de udfordringer, der melder sig, når metoderne skal bruges i praksis. Bogens kapitler diskuterer praktisk fremgangsmåde og videnskabelighed i en række metoder på tværs af det kvalitative spektrum.

Informationer og udgaver