Bøger / faglitteratur

Dannelsesteori og didaktik : nye studier


Beskrivelse


Wolfgang Klafki har med sin teori om den kategoriale dannelse fået klassikerstatus i danske pædago­giske kredse, på linje med Rousseau, Pestalozzi, Fröbel og andre store navne i pædagogikkens historie. Selv om Klafkis værk bygger på den klassiske åndsvidenskabelige teori, har han indarbejdet centrale aspekter fra nyere pædagogiske retninger i sin kritisk-konstruktive teori. Med de senere års tilbagevenden til en mere kulturorienteret undervisning og den fornyede fokusering på fagligheden er Klafki efter flere år ‘i kulden’ igen kommet ind i varmen. Klafki støtter imidlertid ikke de nykonservative tendenser med den ensidige fokusering på fagene og fagligheden. Han er ikke fagdidaktiker, men almen didaktiker. I sin videreudvikling af den kategoriale dannelsesteori viser han, hvordan erfaringer har en vigtig ­placering i al læring, men det er netop på baggrund af værdiorienteringer, der udspringer af etiske normer. Undervisning, der ikke vedkender sig en bagvedliggende dannelsesteori, er for Klafki meningsløs.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. mar. 2011

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 29. mar. 2011

Bogen er for studerende ved pædagogiske uddannelser og universitetet.

Wolfgang Klafki (1927-) er tysk pædagog og didaktiker, professor i pædagogik. Med udgangspunkt i åndsvidenskaben udformede han en "kritisk-konstruktiv" didaktik. Han er en af sin generations vigtigste teoretikere. På dansk er udgivet Skoleteori, skoleforskning og skoleudvikling i politisk-samfundsmæssig kontekst, 2004. Bogen er en samling af "studier", opdelt i 4 emner: En historisk og teoretisk gennemgang af dannelsesteori, grundelementer i den kritisk-konstruktive didaktik, en konkretisering af de to første afsnit (undervisningsplanlægning) og et kort afsnit om skolereformer. Bogen har mange noter og et indforstået akademisk sprog. Den forudsætter desuden en del viden om pædagogisk teori.

Bogen blev første gang udgivet på dansk i 2001. Den er nogenlunde uændret. Lærebogen Fylde og form, 2004 er baseret på Klafki. Klafkis originale ideer kan næppe sammenlignes med andre end pædagogiske tænkeres.

Bogen er en klassiker inden for den pædagogiske litteratur om dannelse og didaktik.


Undervisere.dk

Årg. 5, sep. (2011)

af

af

Gunnar Green

Årg. 5, sep. (2011)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 2. aug. 2011

af

af

Gunnar Green

d. 2. aug. 2011


Psykolog nyt

Årg. 56, nr. 5 (2002)

af

af

Kjeld Hesselmann

Årg. 56, nr. 5 (2002)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 38, nr. 5 (2001)

af

af

Lars Grønbæk

Årg. 38, nr. 5 (2001)