Bøger / faglitteratur

Dansk antisemitisme 1930-1945


Beskrivelse


Om antisemitismens former i det danske samfund i en tid med fascination af race og raceteorier, hvor kultur, vaner og adfærd blev opfattet som nedarvede og uforanderlige egenskaber, der muliggjorde integration og assimilation.

Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. nov. 2004

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 1. nov. 2004

En meget fyldig doktorafhandling, som - skønt let bearbejdet - er på et forholdsvist højt niveau dokumenteret med over tusind notehenvisninger. Bogen er velskrevet og dybdeborende. Et vægtigt værk, som udmærker sig ved at komme ind i alle hjørner med sine grundige baggrunds- og årsagsanalyser og ved en fin historisk indplacering i den danske og internationale perioderamme. Første kapitel kridter banen op med bogens opbygning og generelle betragtninger om emnet. Derefter er der kapitler om de danske nazister og deres blad Kamptegnet og antisemitismen i Indre Mission og LS i 1930’erne. Herudover behandles samtidens syn på jøderne som folk og race og kulturdebatten, jødespørgsmålet under besættelsen samt forskellige retsprocesser, som satte rammer for antisemitismen op til 1945 plus retsopgøret desangående efter befrielsen. Værket, som er ill. med samtidige fotos, plakater og tegninger, formår på glimrende vis at lade uddrag fra kilderne fungere direkte i fremstillingen og rummer megen interessant læsning. Fx var antisemitismen i Indre Mission og det faktum, at man selv så sent som 1942 offentligt ustraffet kunne rette hård kritik mod jødetilsviningen i Kamptegnet, overraskende for mig. Der afsluttes med litt.liste, noter og personregister.


Kristeligt dagblad

d. 9. nov. 2004

af

af

Aage Trommer

d. 9. nov. 2004


Berlingske tidende

d. 9. nov. 2004

af

af

Bent Blüdnikow

d. 9. nov. 2004


Jyllands-posten

d. 18. nov. 2004

af

af

Bent Jensen

d. 18. nov. 2004


Weekendavisen

d. 12. nov. 2004

af

af

Arne Hardis

d. 12. nov. 2004


Personalhistorisk tidsskrift

2006, nr. 1

af

af

Susanne Krogh Jensen

2006, nr. 1