Bøger / faglitteratur / lærebøger

Dansk forfatningsret. Bind 3 : Menneskerettigheder


Beskrivelse


INDHOLD:
68.4 Lovhjemmel.
68.5 Lovprocedure.
68.6 Almenvellet.
68.7 Erstatning.
68.8 Ekskurs: Erstatning uden ekspropriation.
68.9 Domstolsprøvelse.
68.10 Ukrænkeligheden.
68.11 Litteratur.
69. Ret til erhverv, arbejde og forsørgelse.
69.1 Erhvervsfrihed.
Indledning.
69.2 Retten til arbejde.
69.3 Ret til forsørgelse.
69.4 Litteratur.
Privatlivets beskyttelse.
70. Personlig frihed.
70.1 Indledning.
70.2 Frihedsberøvelse.
70.3 Forbudte frihedsberøvelser.
70.4 Hjemmel for frihedsberøvelse.
70.5 Frihedsberøvelse inden for strafferetsplejen.
56. Menneskerettigheder i forfatningsretten.
70.6 Administrative frihedsberøvelser.
70.7 Litteratur.
71. Boligens ukrænkelighed.
71.1 Indledning.
71.2 Indgrebstyper.
71.3 Uden for strafferetsplejen.
71.4 Betydningen af grundlovens § 72.
71.5 Udtrykkelig lovregulering.
71.6 Regler om politibistand og magtanvendelse.
71.7 Frihedsberøvelse.
56.1 Historik.
71.8 Strafansvar for nægtet eftersyn.
71.9 Samtykke og vilkår.
71.10 Delegationsspørgsmål.
71.11 Litteratur.
Nødret.
72. Privat og offentlig nød: Det legitime retsbrud.
72.1 Privat modstandsret.
72.2 Forfatningsretlig nødret.
72.3 Litteratur.
56.2 Menneskeret i dansk forfatningsret.
56.3 Menneskerettigheder i staten.
56.4 Litteratur.
57. Menneskerettigheder på tværs.
57.1 Negative og positive menneskerettigheder.
57.2 Subjekter for menneskerettigheder.
57.3 Horisontal virkning.
57.4 Menneskerettigheder i konflikt.
57.5 Menneskepligter.
57.6 Litteratur.
58. Internationale og supranationale menneskerettigheder i dansk ret.
58.1 Indledning.
58.2 Ikke-transformerede menneskerettigheder.
58.3 Transformerede rettigheder.
58.4 EU-menneskerettigheder.
58.5 Internationale tendenser i dansk ret.
58.6 Litteratur.
59. Fortolkning af menneskerettigheder.
59.1 Traditionen.
59.2 Europæisk indflydelse.
59.3 Aktuelle fortolkningsproblemer.
59.4 Litteratur.
60. Den organisatoriske ramme.
60.1 Hvilken myndighed.
60.2 Initiativ.
60.3 Afgørelsens rækkevidde.
60.4 Bevisbyrde.
60.5 Afgørelsen.
60.6 Litteratur.
Kommunikative menneskerettigheder.
61. Ytringsfrihed.
61.1 Historik.
61.2 Ytringer.
61.3 Forbud mod censur.
61.4 Beskyttelse mod ansvar.
61.5 Ansvar ved domstolene.
61.6 Personkredsen.
61.7 Litteratur.
62. Ytringsfrihed i medierne.
62.1 Ytringsfrihed - ytringsmulighed.
62.2 Offentlig radio- og fjernsynsvirksomhed.
62.3 Grundlovens § 77.
62.4 De politiske partier i medierne.
62.5 Litteratur.
63. Ansattes ytringsfrihed.
63.1 Indledning.
63.2 Den offentligt ansatte.
63.3 Den institutionelle ytring.
63.4 Den interne debat.
63.5 Den eksterne, private ytring.
63.6 Privat ansatte.
63.7 Litteratur.
64. Forsamlingsfrihed.
64.1 Forsamlinger.
64.2 Retten til at forsamle sig.
64.3 Forsamlingsforbud.
64.4 Politiets beføjelser.
64.5 Positive reguleringskrav.
64.6 Personkredsen.
64.7 Opløb.
64.8 Litteratur.
65. Foreningsfrihed.
65.1 Foreninger.
65.2 Foreningsdannelsen.
65.3 Opløsning af forening.
65.4 Ulovlige foreninger.
65.5 Personkredsen.
65.6 Frihed til og fra organisering.
65.7 Litteratur.
66. Religionsfrihed.
66.1 Den fri gudsdyrkelse.
66.2 Personlige bidrag.
66.3 Lighedsgrundsætning.
66.4 Forkyndelsens grænser.
66.5 Stat, folkekirke og religionsfrihed.
66.6 Litteratur.
67. Undervisningsfrihed.
67.1 Ret til fri undervisning.
67.2 Skolefrihed.
67.3 Folkeskolen.
67.4 Litteratur.
Økonomiske menneskerettigheder.
68. Ejendomsretten.
68.1. Indledning.
68.2 Rettigheder og rettighedshavere.
68.3 Indgreb.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 124, nr. 45 (1990)

af

af

Bent Christensen

Årg. 124, nr. 45 (1990)


Advokaten

Årg. 69, nr. 10 (1990)

af

af

Lene Engelbrecht

Årg. 69, nr. 10 (1990)