Bøger / faglitteratur

Dansk jordbrug som erhverv - i det 20. århundrede