Bøger / faglitteratur

Dansk Kommunalret : grundtræk af den kommunale styrelseslovgivning


Beskrivelse


Dansk kommunalret indeholder en samlet fremstilling af lovgivningens regler om kommunernes styrelse. Bogen belyser herved særligt: - Det kommunale selvstyres forfatningsmæssige forankring - Kommunestyrets organisering: Kommunalbestyrelse og udvalg mv. - Borgmesterens og kommunalbestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvar - Organiseringen og ledelsen af den kommunale administration - Kommunernes samarbejde med andre myndigheder og virksomheder - Kommunernes økonomiske forvaltning - Tilsynet med den kommunale virksomhed - Påklage af kommunale afgørelser - Kommunedemokratiet og det kommunale nærdemokrati - Den statslige styring af den kommunale virksomhed Borgen er forsynet med omfattende registre: lovregister, betænkninger, redegørelser, litteratur, sagregister og en paragrafnøgle til den kommunale styrelseslov. Dertil er den seneste bekendtgørelse af styrelsesloven, foruden Indenrigsministeriets Normalforretningsorden, medtaget som bilag.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 12 (2015)

af

af

Karsten Revsbech

Nr. 12 (2015)