Bøger / faglitteratur

Databeskyttelsesret


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Hvilke almindelige hensyn og værdier har betydning ved udformningen af den retlige regulering? Hvad er de danske grundtræk i persondataret, og hvordan er den EU-retlige og internationalretlige udvikling på området? - Disse er spørgsmål Databeskyttelsesret svarer på ved hjælp af grundig beskrivelse og vurdering. Siden forrige udgave er medtaget nye fænomener såsom sociale medier og cloud computing.

Indhold

Personen og det private ; Persondatarettens retskilder og aktører ; Teknologisk og retligt miljø ; Databeskyttelsesrettens grundtræk ; Rettigheder ; Den offentlige sektor ; Den private sektor ; Internationale dataoverførsler ; Internettet ; Databeskyttelse vs. informationsfrihed ; Overvågning ; Databeskyttelsens fremtid


Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 135, nr. 6 (2001)

af

af

John Vogter

Årg. 135, nr. 6 (2001)