Bøger / faglitteratur

De danske nazister 1930-45 : en forskningsoversigt


Beskrivelse


Danmarkshistorie 1930-1945, de danske nazister - en forskningsoversigt udgivet af Det Kongelige Bibliotek i 1995. Bogen udspringer oprindeligt af forfatterens indlæg på det 22. Nordiske Historikermøde i august 1994, og har baggrund i et igangværende projekt om de danske nazister. Oversigten er så senere blevet udbygget. Oversigten beskæftiger sig med "almindelige" danske nazister, medlemmer af DNSAP, stiftet i efteråret 1930, ikke med de danske nazister som værnemagere, tyskerhåndlangere eller stikkere eller som medlemmer af terrorgrupper, men "nazisterne som politisk handlende individer, der står i cemtrum og ikke den åbenbart forbryderiske virksomhed udført af marginale nazistiske elementer alene eller i samarbejde med andre." En stært forkortet udgave af denne oversigt (uden tillæg) er iøvrigt optrykt i Historisk Tidsskrift i 1995. Oversigtens overskrifter: "Nazismens minde dø"; Udhængte og udstødte; I sociologens, psykiaterens og psykologens vold; Brikker i den nazistiske besættelsespolitik; På arbejde i Tyskland; I kamp på Østfronten; Hvem var de?; Politisk kultur og mentalitet; Fascismens og nazismens fascination; Overfor statsmagten og antinazismen; Under retsopgøret; Hvorfor nazister? teorier og sammenligninger; Materialer og perspektiver. Tillæg: "Nazi-samlingen" på Det Kongelige Bibliotek.
Søgeord: Danske Nazister; Danmark, Historie, 1930-1945; Politiske Ideologier; Nazisme; Politiske Partier; Nationalsocialisme; Danske SS-Frivillige; Danske Østfrontfrivillige; Danske i Tysk Tjeneste; DNSAP; Dansk Nazisme; Besættelsen; Besættelsesårene; Tyske Besættelse af Danmark; Samarbejdspolitikken; Departementsstyret; Tyske Besættelsesmagter; Syndebukke; Historiske Studier; Forskning; Danske Forskere; Modstandskampen; Frihedskampen; Clausen, Frits; DKP; Udrensninger; Tysklandsfrivillige; National-Socialisten.

Anmeldelser (1)


Kristeligt dagblad

d. 9. sep. 1995

af

af

Aage Trommer

d. 9. sep. 1995