Bøger / faglitteratur / bibelfortolkninger

De fortabte sønners gud


Beskrivelse


Forfatteren introducerer læseren for alle personerne i Jesu lignelse om den fortabte søn. Han viser at den tidløse historie ikke kun handler om en bortløben søn, men også om en fordømmende ældre bror og en kærlig far.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. sep. 2010

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 22. sep. 2010

Keller henvender denne bog både til søgende kristne og til dem, der har et rutinemæssigt forhold til kristendommen, der her får en mulighed for vækkelse på ny. Den er som andre vækkelsesbøger afhængig af læsere, der allerede efterspørger svar på spørgsmål man som kristen kan stille.

Keller er præst i en meget succesfuld presbyteriansk kirke i New York. Hans moderne tone til trods, har han trosgrundlag til fælles med USAs mange genfødte kristne. Han skriver ligefremt og direkte. Afsættet er Bibelen og målet at give svar på de spørgsmål, den søgende kan stille til beretningen om den fortabte søn. Keller refererer til at utal af litterære værker, uden dog af den grund at rokke ved Bibelens status som endelig. Af særlig dansk interesse er forfatterens sammenligning mellem lignelsen og Barbettes Gæstebud. Der er ikke genrens sædvanlige spørgsmål til læseren efter hvert kapitel, og heller ikke nogen egentlig litteraturliste, men dog noter til de enkelte kapitler.

Dette er et klassisk vækkelsesskrift, som der findes mange af. Kellers er mere afdæmpet i tonen end mange, vi får hertil fra USA. Men det er dog stadig en bibelstærk, personligt oplevet kristentro, der doceres.

Amerikansk vækkelsesbog, skrevet i et nutidigt sprog, men med afsæt i en traditionel amerikansk "genfødt" tradition.