Bøger / faglitteratur / undersøgelser

De fremmede i dansk avisdebat : fra 1870'erne til 1990'erne


Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. aug. 2000

af

af

Jytte Bræmer

d. 25. aug. 2000

Rockwoll Fondens forskningsenhed udgiver her i år 2000 tre bøger, der tilsammen udgør projektet "Indvandrerne og deres levevilkår". Hovedvinklen på den aktuelle bog er mediernes behandling af udenlandsk indvandring fra 1870'erne og op til i dag. Forfatteren har udvalgt 9 grupper af indvandrere i den pågældende periode. De 9 afsnit er bygget om efter samme skabelon. Først et kort baggrundsrids af den pågældende befolkningsgruppes vilkår, dernæst et kort hændelsesforløb og endelig det mest omfangsrige afsnit, nemlig avisernes behandling af den aktuelle folkevandring. En grundig og detaljeret analyse af de udvalgte avisers holdning til de fremmede inden ankomst og en analyse af eventuelle skred i holdningerne over tid. De mange forskellige aspekter og motiver til holdningerne behandles. De socialdemokratiske avisers betænkeligheder ved de fremmede som løntrykkere, angsten for bolignød hos danskerne, den mere generelle kulturelle angst for "det fremmede" osv. Detaljeringsgraden og den specielle vinkel på emnet vil give bogen en begrænset målgruppe. Formodentlig mest folk, der arbejder med "de fremmede" på et mere teoretisk niveau samt mediehistorisk interesserede.


Berlingske tidende

d. 12. sep. 2000

af

af

Bent Blüdnikow

d. 12. sep. 2000


Jyllands-posten

d. 19. sep. 2000

af

af

Gerhardt Eriksen

d. 19. sep. 2000


Magisterbladet

2000, nr. 19

af

af

Allan Bresson

2000, nr. 19


Højskolebladet

Årg. 125, nr. 30 (2000)

af

af

Henrik Kidmose

Årg. 125, nr. 30 (2000)


Gymnasieskolen

Årg. 83, nr. 23 (2000)

af

af

Benny Jacobsen

Årg. 83, nr. 23 (2000)Informationer og udgaver