Bøger / faglitteratur

De overvågede : debatbog om privacy og løsningsmodeller


Beskrivelse


Beskrivelse af den øgede overvågning og registrering af danskerne siden terrorangrebet på USA 11. september 2001. Efter beskrivelsen af de aktuelle problemer med den stærk øgede overvågning beskrives de løsningsmuligheder, der findes - og som hidtil har været overset.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. feb. 2009

af

af

Flemming Faarup

d. 9. feb. 2009

Der er tale om en debatbog om forholdet mellem retten til privatliv og den samfundsmæssige nødvendighed af en eller anden form for registrering og overvågning. Bogen henvender sig til alle, både den enkelte borger og opgaveskrivere i de ældste folkeskoleklasser og i gymnasiet kan have gavn af bogen.

Bogen er udgivet af Dansk Industri og Forbrugerrådet, og er redigeret af Forbrugerbladet Tænk m. fl., hvilket garanterer for lødigheden. Teksten falder i tre dele. Første afsnit handler om dilemmaet nødvendigheden af privacy, retten til privatliv også i offentligt regi, på den ene side og samfundets behov for en vis grad af overvågning for at sikre den enkelte borgers rettigheder. Der er bl. a. et afsnit om Facebook, og hvordan private oplysninger kan bruges og misbruges i den forbindelse. Andet afsnit er fire cases om hvor galt det kan gå når nødvendig registrering misbruges. Endelig er der et afsnit med titlen "Nøglen til fremtiden", om privatlivets beskyttelse i it-systemer, om terrorbekæmpelse og sikkerhedsteknologi og om pseudonymer og virtuelle identiteter.

Der er tidlige udkommet Tv-overvågning, (2008), som er lovgivning på området og Overvågning eller omsorg : privatlivets grænser, (2005), som også er en debatbog om emnet. Endelig er der Overvågning : hvad betyder det i hverdagen, (2000), som mest henvender sig til folkeskoleelever.

Saglig bog om aktuel problemstilling.


Weekendavisen

d. 6. mar. 2009

af

af

Louise Windfeld-Høeberg

d. 6. mar. 2009Informationer og udgaver