Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Debatkultur på nedtur? : den politiske debat under lup


Beskrivelse


Vi har ytringsfrihed i Danmark. Og der er masser af fri debat i alle medier. Kvantiteten fejler ikke noget. Men hvad med kvaliteten? Kan man sige noget om hvad der er god debat – ud over at denskal være fri? Og har vi en god debat? Hvis ikke, hvad er der så i vejen? Er debatterne i medierne bare verbale kamphandlinger hvor ingen lytter til de andre? Er Folketingets debatter bare ”rituelstammedans” – som en nuværende folketingspolitiker har sagt? Og hvordan får vi danskere så nogle bedre debatter at være vidner til? I bogen her bliver disse spørgsmål taget op og besvaret af syv af den offentlige debats deltagereog iagttagere – en politiker, to avisredaktører og fire forskere. Bogen er selv et debatoplæg – der kan danne grundlag for undervisning og diskussion om offentlig debat på alle niveauer, fra ungdomsuddannelserne og opefter.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2013

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 19. dec. 2013

Bogen henvender sig til samfundsinteresserede i den offentlige debat i medier, Folketinget mm.

Denne debatbog er skrevet af 4 forskere, 2 mediefolk og 1 politiker. De giver hver især deres meget forskellige bud på hvad der er galt med samfundsdebatten. Indlæggene stammer oprindeligt fra et seminar afholdt i 2012. De diskuterer emner som fx politikermagt kontra dette at løse landets problemer, forholdet mellem politikere og medier, ordvalget i debatten, "den offentlige mening" og dens indflydelse, spin, strategi, det såkaldte "kommentariat", altså at medierne absolut skal kommentere hele tiden, subjektivisering gennem fremhævelse af hvad man synes om eller ej. Mange af indlæggene forholder sig også mere teoretisk til emnet og inddrager fx Habermas, Hørup og Løgstrup. Bogen er let forståelig. De fleste indlæg er skrevet på en debatskabende måde, fx ved at fremlægge forfatterens betragtninger og påstande/teser om emnet.

Emnet tages af og til op i medierne. Debatbogen Christiansborg og journalistikken, 2012, er en slags pendant hvad angår forholdet mellem politikere og Christiansborg-journalister.

En bog som slår tonen an til mange facetter af problemer i debatkulturen i Danmark og fremlægger enkelte årsager og løsninger på problemet.


Rhetorica Scandinavica

2015, nr. 70

af

af

Sine Halkjelsvik Bjordal

2015, nr. 70