Bøger / faglitteratur

Delegeret ledelse i skolen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. mar. 2011

af

af

Hans-Christian Uth

d. 15. mar. 2011

For skoleledelser og de medarbejdergrupper på skolerne, som i disse år tildeles formel eller uformel ledelseskompetence. Bogen kan udgøre fundamentet for et teamsamarbejde omkring skolers ledelsesstrukturer.

Bogen er en tekstantologi med bidrag fra et dusin forfattere, hvoraf de fleste arbejder med det i praksis på skolen. Bogens tre indledende kapitler beskæftiger sig med nødvendigheden af uddelegering af ledelse i den moderne differentierede og komplekse skole, med de formelle muligheder og begrænsninger, samt med ansvarsplaceringen i uddelegeringsprocesser. Efterfølgende gives eksempler på konkret uddelegering af ledelsesarbejde på forskellige skoler og på forskellige niveauer. Sammenhængen mellem systemisk tænkning og uddelegering behandles, ligesom skolekulturers og -værdiers betydning for distribuering af ledelse diskuteres. Sprogligt er bogen let tilgængelig, og den er forsynet med stemningsskabende tegninger samt forklarende diagrammer og tekstbokse. Bogen rummer indholdsfortegnelse, international litteraturliste, dansk web-adresseliste samt forfatteroversigt.

Emnet findes ikke tidligere beskrevet specifikt og selvstændigt i faglitteraturen.

En kortfattet men kompetent og engageret håndsrækning til skoleledelser, som står med det aktuelle og presserende spørgsmål: Hvem kan vi overlade det til?.