Bøger / faglitteratur

Den danske borgmester


Beskrivelse


Den danske borgmester har en central placering i det lokale demokrati. Han er formand for kommunalbestyrelsen, øverste daglige leder af administrationen og kommunens ansigt udadtil. Men hvem er den danske borgmester egentlig?

Informationer og udgaver