Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Den danske model og globaliseringen


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. feb. 2010

af

af

Søren Brunbech

d. 24. feb. 2010

Bogen henvender sig primært mod undervisningen på de samfundsvidenskabelige videregående uddannelser, men dele vil også kunne bruges ved opgaveskrivning i samfundsfag i gymnasiet.

Martin Marcussen er professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, hvor han underviser og forsker i globalisering, politisk styring og europæisk økonomisk integration. Første del beskriver forskellige sider af globaliseringen og dens konsekvenser for dansk økonomi, dansk politik og danske værdier. Så følger et afsnit om EU's institutionelle opbygning og funktionsmåde, og en diskussion af de globaliseringsimpulser der følger med Danmarks involvering i det europæiske integrationsprojekt. Endelig beskrives den danske model, som i virkeligheden består af et system af modeller, fx sundhedsmodellen, den finansielle model og det fleksible arbejdsmarked, og forfatteren undersøger hvordan den påvirkes og kan udvikle sig sammen med globaliseringen og europæiseringen. Efter hvert af bogens kapitler er der spørgsmål til refleksion og diskussion og forslag til videre studier, og bogen er spækket med tabeller, grafer og faktabokse og henvisninger til nyttige links.

Globaliseringens udfordringer, 2009, der har Martin Marcussen som medredaktør, har også forholdet mellem globaliseringen og den danske model som hovedtema.

En lærebog der belyser globaliseringen og dens betydning for Danmark. Den retter sig mod de videregående uddannelser, men vil også kunne anvendes bredere.


Økonomi & politik

Årg. 84, nr. 2 (2011)

af

af

Jeppe Strandsbjerg

Årg. 84, nr. 2 (2011)


Sygeplejersken

Årg. 110, nr. 15 (2010)

af

af

Karen Ellen Spannow

Årg. 110, nr. 15 (2010)