Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Den danske regionskonstruktion : spillet om Region Midtjyllands dannelse og konsolidering


Beskrivelse


Med denne bog opsamler og analyserer vi resultaterne fra et forskningsprojekt, der fra 2004 til 2009 har fulgt tilblivelsen af Region Midtjylland som et eksempel på, hvordan en region skabes og bliver til virkelighed. Hensigten har været at forstå, hvad en region er, og på hvilken måde den blev til i et samspil mellem et strukturelt setup givet af lovgivningen omkring strukturreformen, og de strategiske valg og dispositioner, som aktører i og omkring regionerne efterfølgende traf. Vort perspektiv er i udpræget grad et regionsperspektiv - det vil sige, at vi ser på den samlede region - og et ledelsesperspektiv. Vi har derfor i flere omgange interviewet politiske ledere og administrative chefer på flere niveauer. Men vi har dog også interviewet medarbejdere, der er placeret centralt såvel som decentralt i organisationen. Disse bestræbelser bringer os på den ene side ind i magtens centrum og "værkstedet", hvor politikere og embedsmænd træffer beslutninger og søger at gøre dem til virkelighed. Men vi har også ønsket at sætte det, der finder sted ved regionsdannelsen, ind i et mere overordnet perspektiv, nemlig det man kan kalde for kampen om velfærdsstaten.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. aug. 2009

af

af

Søren Brunbech

d. 14. aug. 2009

En videnskabelig undersøgelse af tilblivelsen af de nye regioner, med udgangspunkt i Region Midtjylland, der især vil have interesse for politikere og ansatte der har været involveret i den store omstillingsproces efter kommunalreformen.

Ved det politiske forlig om strukturreformen i 2004 stod amterne som taberne. De skulle videreføres som fem regioner, men med færre opgaver og uden mulighed for skatteudskrivning. Deres rolle var uklar, og de skulle fra dag ét bevise deres egen eksistensberettigelse. De to forfattere har som led i et forskningsprojekt fulgt dannelsesprocessen i Region Midtjylland bl.a. gennem en række store interviewrunder med politikere og medarbejdere fra processen blev sat i gang i 2004 og til nu. De belyser strategiske overvejelser og valg undervejs mod den driftsfase regionerne er på vej ind i, og peger bl.a. på den usikkerhed der hersker om regionerne som et politisk projekt eller som professionelt drevne virksomheder, der klarer sig bedst uden politisk indblanding.

Det er den første større analyse af virkningerne af strukturreformen. I samme forskningsprojekt foreligger der dog to delrapporterer Opfindelsen af det regionale niveau, 2006 og "Kampen om det regionale niveau", 2007.

Et forskningsprojekt der analyserer regionernes tilblivelse og eksistensvilkår. Vil kunne læses af politikere og ansatte i regionerne og i øvrigt af alle med interesse for strukturreformens vidtrækkende konsekvenser.