Bøger / faglitteratur / fortolkninger

Den globale fortælling : eventyrets virkelighed, myten og sagnet


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. juli 2002

af

af

Kent Skov

d. 10. juli 2002

Det er utroligt interessant, hvad KW kan få tolket ud af folkeeventyrenes underliggende lag. KW, der er lektor i litteratur ved KU, har tidligere beskæftiget sig med emnet og har senest skrevet Eventyrstudier (1998) og Den kongelige familie : børn og forældre i folkeeventyret (1997), som denne nye bog er en selvstændig opfølgning og udbygning af. KW får med afsæt i nogle udvalgte genfortalte eventyr blotlagt de livsvilkår og den tankegang, der ligger under fortællingernes univers. Bogen kommer således godt bagom eventyrene ved at tage udgangspunkt i den virkelighed og den samtid, eventyrene er skrevet i, og tolkningerne er struktureret omkring følgende centrale tilgange: Individet, familien og kønsforholdet, den nære og fjerne natur, samfundet og magten, som igen sammenfattes i kapitlet "Den globale fortælling". KW afrunder med et par kvalificerede og velplacerede afstikkere til de andre førlitterære fortælleformer: Sagnet (det lokale og det historiske) og myten. Tolkningerne er absolut læseværdige og kun stedvis tæt på det overfortolkende, men er aldrig irrelevante eller ulogiske. Bogen er både interessant og velskrevet og er en oplagt kilde både i studieøjemed og for alment interesserede. Værkregister og litteraturliste.


Jyllands-posten

d. 16. okt. 2001

af

af

Preben Meulengracht

d. 16. okt. 2001


Standart

Årg. 16, nr. 1 (2002)

af

af

Lis Norup

Årg. 16, nr. 1 (2002)


Information

d. 11. jan. 2002

af

af

Torben Brostrøm

d. 11. jan. 2002


Weekendavisen

d. 25. jan. 2002

af

af

Jens Kistrup

d. 25. jan. 2002