Bøger / faglitteratur

Den kunstneriske hjerne


Beskrivelse


Om hjernens rolle som bindeled mellem kunstneriske udtryk og oplevelsen og brugen af dem.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. mar. 2019

af

af

Hamide Kara

d. 20. mar. 2019

En bog om mennesket som kan skabe, opfatte og bruge kunst. Bogen henvender sig til læsere med interesse for hjerneforskningen og dens forhold til kunst.

Over kapitler som "kunsten i evolutionært perspektiv", "kunstneriske dyrehjerner", "når hjernen ser og kunsten forstår", "kunst i psykiatrien", "neuroæstetik" m.fl. beskriver forskellige forfattere med hver sit udgangspunkt hjernens udvikling over tid, dens funktioner og sammenhæng med kunsten. Selvom hjerneforskningen er fremskreden er der ifølge forfatterne spørgsmål knyttet til det forhold der er mellem kunsten og hjernen. "Kan kunst være en del af en række sygdomme som de psykiatriske eller kan det ligefrem være en behandling af sindets problemer, (..) Er kunsten en nødvendighed for os som mennesker eller kan den undværes, skal den understøttes eller kommer den bedst af kedsomhed?" I de forskellige bidrag, hvor forskellige syn kommer til udtryk, blandes hjerneforskningen, psykologien og filosofien i en diskussion om æstetik. Bagerst i bogen finder man et stikordsregister samt oversigt over forfatternes baggrund og bidrag til forskningen.

En interessant bog som understreger kunstens styrke som er, at mennesket bliver anvist en vej til forståelse og erkendelse af selvet. Med en udviklingshistorisk perspektiv føres læseren ind i en rejse med de forandringer mennesket har gennemgået mhp. at udtrykke og bruge kunst.

En anden bog om hjerneforskning og menneskets selvforståelse er Tankens biologi.