Bøger / faglitteratur / roman

Menneskets oprindelse og udvikling


Beskrivelse


Om oprindelsen og udviklingen af mennesket som art og kulturelt individ med gennemgang af vort biologiske slægtskabsforhold samt genetiske, palæontologiske og arkæologiske aspekter af vor udviklingshistorie.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. maj 1996

af

af

Søren Brunbech

d. 7. maj 1996

Spørgsmålet om det moderne menneskes oprindelse og udvikling har været lidenskabeligt diskuteret af forskere siden Darwins evolutionsteori og fundet af de første humane fossiler i Neander dalen i Tyskland i midten af forrige århundrede. Forskningsdisciplinen kaldes nu palæoantropologi, og de data forskerne i dag har til rådighed stammer, ud over fra fossilerne, også fra arkæologiske fund og fra genetiske undersøgelser af nulevende humane populationer. Peter K. A. Jensen, der er speciallæge i genetik, giver et historisk rids af forskningen i menneskets udvikling og en bred gennemgang af den moderne palæoantropologis stadig mere forfinede forskningsmetoder og af de nyeste teorier om, hvordan resultaterne skal tolkes. Trods forskernes fremskridt er der stadig divergerende skoler og mange løse ender i forsøget på at lave et stamtræ for mennesket. Det er en stofmættet fremstilling, noget sværere at gå til end Leakey: Menneskeslægtens oprindelse(1995), der i populær form diskuterer de nyeste teorier. Bogen er primært rettet mod universiteter, seminarer og gymnasier, men ihærdige læsere af populærvidenskabelige bøger vil også kunne få udbytte af den på egen hånd.


Bibliotekernes vurdering

2005

af

af

Søren Brunbech

2005

Peter K.A. Jensen er den førende danske ekspert i palæantropologi, dvs. i studiet af menneskets oprindelse og udvikling. Dette er den tredje udgave af hans indføring i palæantropologien, der primært retter sig mod undervisningen på videregående uddannelser. I forhold til 2. udgaven 2001 er der en del opdateringer mht. nye fund, men ellers ikke væsentlige ændringer. Bogen indledes med en generel introduktion til evolutionsteori og en gennemgang af principperne for biologisk klassifikation. Dernæst afsnit om først primaternes evolution og biologi og så om menneskeliniens oprindelse og om udviklingen af det moderne menneske. Alle de væsentlige fossile fund der er gjort inddrages, og i gennemgangen omtales også de stadigt mere forfinede analysemetoder. 2 appendixer fortæller om menneskets arvemasse og metoder til aldersbestemmelse af fossiler. Bogen afsluttes med et register, en omfattende fortegnelse over litteratur og en ordliste. Spørgsmålet om naturvidenskabens undersøgelser af, hvor vi kommer fra interesserer mange, og store dele af Peter K.A. Jensens kompetente fremstilling kan læses uden særlige forudsætninger. Men til ikke-undervisningsbrug vil samme forfatters glimrende Da mennesket blev menneske, 2004 der er mere populær og bl.a. har udeladt en del af lærebogsstoffet, nok være et bedre bud.


Jyllands-posten

d. 23. sep. 1996

af

af

Ann-Britt Garlov

d. 23. sep. 1996


Sygeplejersken

Årg. 97, nr. 5 (1997)

af

af

Karen Ellen Spannow

Årg. 97, nr. 5 (1997)


Geologisk nyt

1997, nr. 1

af

af

Keld Conradsen

1997, nr. 1


Kaskelot ps

1997, nr. 1

af

af

Leif Schack-Nielsen

1997, nr. 1


Information

d. 27. juli 1996

af

af

Merete Pryds Helle

d. 27. juli 1996


Weekendavisen

d. 5. juli 1996

af

af

Merete Reinholdt

d. 5. juli 1996


Tandlægebladet

Årg. 106, nr. 4 (2002)

af

af

Verner Alexandersen

Årg. 106, nr. 4 (2002)


Kaskelot

Nr. 158 (2006)

af

af

Nanna Heinz

Nr. 158 (2006)