Bøger / faglitteratur

Den motiverende samtale : praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: "Den motiverende samtale - praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering" beskriver, hvordan den motiverende samtale kan anvendes i konkrete rehabiliterende samtaler. Bogen er letlæst, og den viser, hvordan en række værktøjer fra den motiverende samtale kan bruges til at skabe et konstruktivt samarbejde med den enkelte borger og patient. En vellykket rehabiliteringsproces bygger på, at den enkelte aktivt inddrages og kommer til orde, så det samlede forløb bliver meningsfuldt. Ambitionen er at vise, hvordan man rent praktisk kan sætte patienten eller borgeren i centrum for rehabiliteringsprocessen. Bogen henvender sig især til professionelle inden for sundhedsområdet, psykiatrien, det sociale område og misbrugsområdet. "Den motiverende samtale - praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering" er opdelt i to dele. Første del viser, hvordan den motiverende samtale kan bruges til at åbne op for personens perspektiv, og hvordan man mobiliserer personens indre motivation, så han eller hun kan blive aktør og beslutningstager i eget liv. Bogens anden del viser, hvordan den motiverende samtale i sin helhed kan bruges i rehabiliterende samtaler, og virkelige samtaler fra praksis analyseres og kommenteres ud fra de værktøjer, der er gennemgået i bogens første del. Der er udvalgte cases inden for vigtige rehabiliteringsområder såsom: [a] Ergoterapeutisk rehabilitering, [b] Fysioterapeutisk rehabilitering, [c] Sygeplejefaglig rehabilitering, [d] Psykologisk rehabilitering, [e] Social rehabilitering, [f] Socialpsykiatrisk rehabilitering, [g] Beskæftigelsesrettet rehabilitering.