Bøger / faglitteratur

Den plastiske hjerne


Beskrivelse


Nye forskningsresultater om hjernens fysiske foranderlighed og hvordan plastiske ændringer i hjernen kan udnyttes i forbindelse med træning eller genoptræning.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. mar. 2011

af

af

Alma Lind Jensen

d. 21. mar. 2011

En antologi fra HjerneForum, der handler om hjernens plasticitet. Den kan anvendes fra folkeskolens overbygning og op til og med gymnasieniveau, på voksenuddannelser samt til enhver med interesse for emnet.

Hjernens plasticitet er hjernens evne til at ændre sig i løbet af livet. Ordet plasticitet kommer fra oldgræsk og kan føres tilbage til betydningen at forme eller danne. Hjernen påvirkes konstant livet igennem som følge af påvirkninger og erfaringer. Det gælder både i positiv og negativ retning. Hjernens plasticitet har betydning for vores indlæring, hukommelse og tilpasningsevne livet igennem. Meget tyder på, at hovedårsagen til, at vi glemmer ting, når vi bliver ældre, ikke handler om evnen til at lære nyt og etablere ny hukommelse, men mere om evnen til at genkalde erindringer. Bogen sætter fokus på neuroplasticitet i historisk perspektiv, hos børn, i forbindelse med sanserne, i forbindelse med fysisk aktivitet, omstruktureringer af hjernen samt søvn og plasticitet. Alt sammen godt formidlet af mennesker med den rette faglige baggrund i et sprog, så den motiverede læser med almindelige forudsætninger kan forstå det.

Bogen ligner de mange andre titler fra HjerneForum, hvor der for første gang kastes lys på plasticiteten, som i øvrigt ikke ses særskilt behandlet i andre danske monografier.

Bogen er beskeden af omfang, men rig på information for den alment interesserede og for opgaveskrivere fra førnævnte målgruppe.