Bøger / faglitteratur / disputatser

Den samfundsetiske udfordring


Beskrivelse


På baggrund af en systematisk gennemgang af en række centrale filosofiske, politiske, retsteoretiske og sociologiske teorier argumenterer forfatteren til fordel for en kritisk orienteret samfundsetik, der fastholder sammenhængen mellem etik, politik, ret og demokrati.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. mar. 2005

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 1. mar. 2005

Mennesket stilles overfor etiske overvejelser i mange sammenhænge. Lektor i filosofi og sociologi ved Handelshøjskolen i Kbh. Øivind Larsen har taget udfordringen op i denne afhandling om samfundsetiske udfordringer i det moderne samfund. Der er tale om en systematisk og grundig gennemgang af de i forfatterens øjne væsentligste teorier og traditioner som har præget de seneste års diskussioner. Hans ambition er at forene en tværfaglig analyse med en systematisk fremstilling ud fra forskellige faglige synsvinkler. I hovedteksten analyseres primært de klassiske og nyere toneangivende teorier ud fra et ønske om at gøre teksten så læservenlig som muligt. Afgrænsede diskussioner, citater m.v. er henvist til et omfattende noteafsnit på mere end 100 sider. Den tyske filosof og sociolog Habermas har en fremtrædende placering i fremstillingen på grund af hans store betydning for forfatterens forståelse af en etisk baseret samfundsmæssig orden i det moderne samfund. Af filosoffer, sociologer m.v. som analyseres i teksten kan bl.a. nævnes Kant, Hegel, Kierkegaard, Marx, Weber, Durkheim, Adorno, Luhmann, Bourdieu, Bauman og Marcuse. Et omfattende arbejde hvad de mere end 20 siders litteraturliste vidner om på et fagligt højt og vanskeligt niveau.


Jyllands-posten

d. 13. apr. 2005

af

af

Henrik Gade Jensen

d. 13. apr. 2005


Slagmark

Nr. 46 (2006)

af

af

Mikkel Thorup

Nr. 46 (2006)


Salt

Årg. 14, nr. 5 (2005)

af

af

Tom Børsen-Hansen

Årg. 14, nr. 5 (2005)