Bøger / faglitteratur / bibliografier

Den samlede dyd : kardinaldyderne i arkaisk og klassisk tid


Beskrivelse


De fire kardinaldyders (retfærdighed, besindighed, visdom og mod) tidligste historie præsenteres. Først kortlægges kardinaldydernes tilstedeværelse i den græske litteratur frem til og med Platon. Dernæst behandles en række centrale og berømte dialoger i Platons forfatterskab som underkastes en kritisk analyse med sigte på de fire kardinaldyder og deres mulige interne forbindelser.