Bøger / faglitteratur / håndbøger

Den sejlende kulturarv - Dansk historisk skibsregister. Bind 1


Beskrivelse


Fynske skibe støttet af Skibsbevaringsfonden: Anne Karoline (drivkvase), Anne-Marie (kvase), Aron (skonnert), Beth (drivkvase), Brita Leth (skonnert), Caroline S (kystmotorskib), Dannebrog (bæltbåd), De To Søskene (sejlpaket), Ejno (lodsbåd), Grønne Erna (sejlkutter), Havgasse (kvase), Helene (motorbæltbåd), Hjortø (post- og passagerbåd), Hjalm (Galease), Johanne (skonnert), Kathrine Petersen (ålekvase), Thyra NO. VII (krydstoldjagt), Livø (passagermotorfartøj), L.L. Jakobsen (tremastet fragtskonnert), Marna (motorkutter), Meta (skonnert), Mjølner (motorpaket), Nordstjernen (jagt), Palnatoke (galease), Skibladner II (galease), Tinna (post- og passagerbåd), Vega (ålekvase), Viking NO. XVI (krydstoldjagt), Aase (ålekvase).

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. okt. 2009

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 13. okt. 2009

Til maritimt historisk interesserede.

Et indbydende værk fra Skibsbevaringsfonden ud fra et ønske om at informere om og bevare mest muligt af Danmarks flydende kulturhistoriske arv. Der indledes med kapitler om fondens formål og historie, bevaringsarbejdet og retningslinjerne for samme. Derefter følger en klassificering af fartøjerne efter: funktioner, fremdrivning, rigning, skrog m.m. Hoveddelen er en fin illustreret beskrivelse af danske fartøjstyper med alt lige fra muslingeskrabere, skovlvodsbåde og galeaser til tankskibe, færger og lodsbåde. Alle med definition, historie, fartøjsbeskrivelse, bestand af eksisterende stadig sejlende fartøjer og bevaringsmuligheder Til sidst er der en omtale af fondsstøttede fartøjer med beløb og historie for hvert enkelt. Her er det - især for sejlskibsinteresserede - ikke mindst i de mange lækre farvefotos en fryd at se, hvor meget og bredt bevaringsarbejdet har båret frugt. Sidste kapitel består af et vedlagt hæfte med register med mål og specifikationer over eksisterende danske historiske fartøjer i ind- og udland.

Ingen tilsvarende grundig nyere gennemgang af historiske danske fartøjer og fartøjstyper.

En indbydende informativ bog med Skibsbevaringsfondens historie og arbejde efterfulgt af en omfattende glimrende illustreret beskrivelse af danske traditionelle historiske fartøjstyper og gennemgang af de mange bevaringsværdige fartøjer, der nu som frugt af fondens arbejde for den danske maritime arv kan ses i vore farvande især om sommeren.