Bøger / faglitteratur / bibliografier

Den sociale indsats for børn og unge i Grønland : kortlægning af aktiviteterne 2011


Beskrivelse


En belysning af, hvilke indsatser der konkret gøres i forhold til børn og unge i Grønland i 2011, hvordan de forskellige indsatser er styret og finansieret, samt hvilke mål der er sat for arbejdet.