Bøger / faglitteratur / lærebøger

Den styrkede pædagogiske læreplan : grundbog til dagtilbudspædagogik