Bøger / faglitteratur

Den tværprofessionelle praktiker : om udvikling af tværprofessionelt pædagogisk arbejde


Beskrivelse


Forfatteren inddrager sociologiske, kulturteoretiske, pædagogiske, organisatoriske og didaktiske perspektiver på det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagoger, lærere, socialrådgivere og uddannelsesvejledere, og der opstilles en model - udviklingskompasset - for potentialerne i dette samarbejde.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. nov. 2009

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 26. nov. 2009

Bogen er et forsøg på at give fagligt indspark til udviklingen af den tværprofessionelle praksis indenfor det pædagogiske praksisfelt i kommunerne. Bogen er således henvendt til pædagoger, lærere og andre i den pædagogiske og sociale sektor, der er i berøring med udsatte børn, unge og familier. Den vil også kunne bruges i forbindelse med opgaver i de pågældende uddannelser.

Den socialt forebyggende indsats for børn og unge er kommet i fokus i kommunerne. De socialpolitiske målsætninger er en væsentlig begrundelse for en øget prioritering af tværprofessionelt arbejde. Men samarbejdet kan være svært og anstrengende. Forfatteren trækker i bogen dels på noget teori, dels på forskellige undersøgelser. Endelig inddrager han interviews og eksempler, som er gennemført, indsamlet og bearbejdet i forbindelse med et 2-årigt udviklingsprojekt på Frederiksberg Seminarium, Professionshøjskolen Metropol, hvor forfatteren er lektor. Grundsynspunktet er, at tværprofessiolt arbejde ikke blot er en nødvendighed, men rummer nye udviklingsmuligheder til gavn for målgruppen: børnene, de unge og deres familier, der dagligt kæmper med at navigere i det omskiftelige felt.

Bogen står ret alene med sine nye vinkler og perspektiver. Den netop udkomne Håndbog i gadeplansarbejde handler mere snævert om - ja gadeplansarbejde, men rummer netop en model for tværprofessionelt arbejde mellem de samme aktører, som i den aktuelle bog.

Teoretisk bog om tværprofessionelt arbejde i det pædagogiske prasisfelt.


Undervisere.dk

Årg. 4, feb. (2010)

af

af

Heidi Friborg Christophersen

Årg. 4, feb. (2010)


Sygeplejersken

Årg. 110, nr. 10 (2010)

af

af

Hanne Lindhardt

Årg. 110, nr. 10 (2010)