Bøger / faglitteratur

Den utænkelige reform : strukturreformens tilblivelse 2002-2005


Beskrivelse


Denne bog burde aldrig være skrevet. Undersøgelserne, som bogen præsenterer resultaterne af, skulle aldrig være foretaget. Bogens formål er nemlig at kortlægge tilblivelsen af "den utænkelige reform". Denne reform, som i daglig tale både benævnes strukturreformen og kommunalreformen, forandrede grundlæggende den geografiske inddeling af kommuner og regioner i Danmark. Men reformen indebar også massive ændringer i fordelingen af den offentlige sektors opgaver på staten, regionerne og kommunerne, ligesom reformen introducerede nye finansieringsprincipper i den offentlige sektor. Derfor er det ikke helt ved siden af, når reformen samtidig karakteriseres som danmarkshistoriens største, om end de færreste borgere har fået dagligdagen ændret nævneværdigt som følge heraf.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. apr. 2008

af

af

Søren Brunbech

d. 14. apr. 2008

Denne første større analyse af Strukturreformen er videnskabelig i sit udgangspunkt, men kan også bruges fx på samfundsfag i gymnasiet og have interesse for de mange der har fulgt eller været involveret i den store reformproces.

De to forskere har, som en del af Forskningsprogrammet om Strukturreformen, analyseret tilblivelsen af Strukturreformen der skabte de nuværende kommuner og regioner. De undersøger hvordan den kom på den politiske dagsorden, nedsættelsen og arbejdet i Strukturkommissionen, det politiske spil omkring vedtagelsen, og de analyserer særligt reformprocessen i den arbejdsmarkeds- og skattepolitiske sektor. Udredningen af forløbet bygger på omfattende kildestudier, interviews, artikler i pressen etc., og de relaterer hele vejen igennem de enkelte elementer i processen til gængse samfundvidenskabelige teorier om reformprocesser. De teoretiske dele kan være noget tung læsning.

Under forskningsprogrammet er tidligere udkommet Stort er godt : otte fortællinger om tilblivelsen af de nye kommuner, 2006 og Nye kommunalvalg? : kontinuitet og forandring ved valget i 2005, 2007.

Det er én af de første store analyser af den store strukturreform. Den beskriver detaljeret forløbet omkring reformens tilblivelse på grundlag af en omfattende dataindsamling. De teoretiske dele er ikke helt lettilgængelige, men bogen kan også anvendes andre steder end på universitetsniveau.


Berlingske tidende

d. 17. juli 2008

af

af

Lars Hovbakke Sørensen

d. 17. juli 2008


Dansk medicinhistorisk årbog

2008

af

af

Nils Rosdahl

2008