Bøger / faglitteratur

Dengang i Danmark 1945-1970 : billeder og en personlig fortælling om 25 år, der ændrede Danmark


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. nov. 2005

af

af

Anny Skov Madsen

d. 17. nov. 2005

Det er hverdagslivet, der er i centrum, i den periode hvor Danmark udviklede sig fra et nøjsomhedssamfund til en velfærdsstat fra 1945-1970. I tekst og billeder skildres forandringerne eksemplificeret ved store og små begivenheder og oplevelser, som forfatteren selv har været øjenvidne til. Denne fortællende Danmarkshistorie er blevet til på baggrund af forfatterens dokumentarfilm fra 2002 med samme titel. Emnerne er velvalgte, idet de begynder med befrielsen og efterkrigstiden præget af genbrug og rationeringerne. Bogen fortsætter med at fortælle om det hårde fysiske liv på landet, om barndommen i et funktionærkvarter i Odense, skolen, de sociale forskelle, fra de små sogne til kommunalreformen i 1970, og selvfølgelig om vejen mod de bedre tider, hvor alle får del i forbrugsgoderne. Ebbe Larsen er kortfilminstruktør, født i Odense, og derfor er en del af beskrivelserne og anekdoterne fra Fyn. Det er en lettilgængelig gennemgang af en nu svunden periode, og mange vil ved læsningen heraf genkalde sig tiden på godt og ondt. Det dobbelte perspektiv med det selvoplevede og de lange linier er ikke fuldt integreret i teksten, så jeg synes ikke, at fremstillingen bliver rigtig fængende. Det store billedmateriale kommer ikke helt til sin ret, fordi billederne er for små, grå og slørede. Bogen må ses som baggrundsmateriale for filmen. Billedfortegnelse.


Berlingske tidende

d. 14. jan. 2006

af

af

Jens Andersen

d. 14. jan. 2006


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 168 (2006)

af

af

Jørgen Steen Albertsen

Nr. 168 (2006)