Bøger / faglitteratur

Depression : symptomer, årsager og behandling


Beskrivelse


Depression er en af de mest ubehagelige sygdomme, man kan tænke sig, og den kan have store omkostninger - både for den enkelte, de pårørende og samfundet. Depression nedsætter livskvaliteten mere end noget andet og forringer - for en periode - menneskers funktionsevne langt mere end de fleste andre sygdomme. Cirka 15% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt i livet udvikle symptomer på depression. Her og nu har 125.000 mennesker tegn på moderat til svær depression, der kræver behandling. Omkring 75.000 har lettere depressioner, som ofte vil kunne klares af personen selv - evt. med støtte og vejledning fra den praktiserende læge og de pårørende. Denne bog om depression indeholder en grundig beskrivelse af symptomer og årsager, forebyggelse og behandling - både det, man selv kan gøre, og det, de professionelle har ansvaret for. Bogen beskriver også depression hos børn og hos ældre samt forholdet mellem stress, depression og arbejdsliv. Derudover kan man læse om de mange former for behandling - fra psykoterapi til medicin, fra livsstilsændringer til fysiske behandlingsmetoder som ECT - og om, hvordan man i vidt omfang kan forebygge nye sygdomsepisoder, når man kender til de mulige årsager og mekanismer bag depressionen. Bogen beskriver også, hvad de pårørende skal gøre, når et familiemedlem langsomt går i stå og mister livsgnisten. Bogen henvender sig både til mennesker med depression og deres pårørende og til fagfolk på alle niveauer: læger, psykologer, sygeplejepersonale og medarbejdere i sundheds- og socialvæsenet mv. Arbejdsgivere og andre kan også læse med. De professionelle skal blive bedre til at stille diagnosen og kombinere de mange behandlingsmuligheder, der er til rådighed i dag.
Men det allervigtigste er måske, at personen selv og de pårørende melder ud, siger til, sætter sig ind i sagen og henvender sig til lægen, så snart depressionen stikker næsen frem. Depression er stadig en underdiagnosticeret tilstand - og en underbehandlet sygdom. Viden og åbenhed om depression er vigtigt. Denne bog skal ruste mennesker til at vide, hvad der skal gøres, når man møder depressionen - enten hos en selv, et familiemedlem, en kollega eller en nabo - eller en klient eller patient.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. jan. 2015

af

af

Mette Fersum

d. 21. jan. 2015

Grundig og uddybende bog om depression, skrevet af en forfatter med meget stor viden om emnet. Nogle kapitler er for mennesker med depression og deres pårørende. Andre kapitler for fagfolk.

Bogen er skrevet af en tværfaglig gruppe med psykiater Jes Gerlach som hovedforfatter. Denne opdaterede bog rummer grundige beskrivelser af symptomer, årsager, behandling og forebyggelse, og medtager den nyeste viden om depression. Depression er en alvorlig sygdom, som for en periode nedsætter livskvaliteten i en periode. Ca. 15 % vil på et tidspunkt udvikle symptomer på depression. Bogen kommer rundt om mange emner og har et bredt sigte. Om diagnoser og forløb, maniodepressiv sygdom, depression hos børn, unge og ældre, selvmordsproblematikker, krop og psyke psykosociale og biologiske årsager til depression, depression og sundhedsøkonomi, depression og arbejdsliv, pårørendes frustrationer osv.

En tætskrevet bog fyldt med vigtig information, som er yderst brugbar. Jes Gerlach formår sammen med sin gruppe at skabe viden og åbenhed omkring emnet.

Nærværende bog udkom oprindeligt i 2006, og den indeholder meget ny vigtig information. Af andre titler kan nævnes Kort & godt om depression, som er en lille bog om emnet.