Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Der er mere mellem himmel og jord


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • Dødsoplevelsen fra middelalderens dødebøger til vor tid

  • Døendes oversanselige erfaringer i vor tid


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Ellen Lind Jensen

2008

Dansk undersøgelse af nærdødsoplevelser foretaget i 1989 blandt præster, diakoner, sygeplejersker og sygehjælpere i Danmark, samt materiale indsamlet blandt tilhørere ved foredrag i perioden 1978-89. Bogens målgruppe vil være præster, diakoner, plejepersonale, vågekoner og enhver, som måtte være interesseret i spørgsmål om dødsprocessen og det hinsidige.

Forfatteren kalder sin undersøgelse et forskningsprojekt, men den er ikke officielt anerkendt som sådan og har ikke modtaget økonomisk støtte. I bogens første afsnit kaster forfatteren, der er sognepræst mm., et historisk blik på dødsopfattelsen fra middelalderen over H.C. Andersen og op til vor tid, hvorefter han tager fat på bogens egentlige ærinde: at pege på døendes åndelige virkelighed. Bogen bliver dermed et opgør med "det indsnævrede verdensbillede, hvor den åndelige dimension ikke har nogen plads.".

Bogen er 3. udgave. I forhold til 2. udgave fra 1990 er den udvidet med 2 nærdødsberetninger. Ellers er teksten den samme, mens illustrationsmaterialet er ændret en smule. Udskiftning af tidligere udgaver må bero på benyttelsen. Har aldrig opnået samme udbredelse som Livet efter livet, senest 1999 og Lys bag døden, senest 2006.

3. udgave af en bog, der bygger på undersøgelsesmateriale fra 1989 om nærdødserfaringer. Bogen viser, at mennesker på grænsen mellem liv og død har oversanselige oplevelser. For mennesker, der professionelt er tæt på døende, og alment interesserede.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Birgit Lind-Petersen

d. 18. dec. 2018

Forf. er teolog og præst og har gennem mange år beskæftiget sig med døendes oplevelser af åndelig karakter, både som præst, underviser for sygehuspersonale og foredragsholder. I denne boggiver han et overblik over dødsoplevelser fra middelalderens dødebøger til vor tids internationale litteratur. Et stort afsnit omhandler døendes erfaringer i vor tid og omfatter bl.a. enspørgeskemaundersøgelse foretaget af RS-H i 1989 blandt 225 præster og diakoner og mere end 300 sygehjælpere og -plejersker. Desuden er der en række dødsoplevelser, som RS-H indsamlede fra 1978-89,hvoraf flere af publiceret i forfatterens Dødsoplevelsen I-II. Med oversigt over spørgeskemaundersøgelsens statistiske materiale, billedregister og litteraturfortegnelse. Illustreret med kunstneresværker vedr. dødsoplevelser og enkelte fotos, der viser døden i dag på hospital. - En vedkommende, godt skrevet bog, der viser et behov hos mange døende for at tale om den åndelige dimension,selvom dette i dag ofte er tabu.Den giver et indblik i, hvad døende kan have af oplevelser af åndelig karakter i dødsøjeblikket og ved nærdødsoplevelser. Lignende undersøgelser forekommer bl.a. iUSA, jvf. Raymond Moodys bøger.


Sygeplejersken

Årg. 91, nr. 44 (1991)

af

af

Anne Elsebeth Overgaard

Årg. 91, nr. 44 (1991)