Bøger / faglitteratur

Det daglige brød : bønder og arbejdere 1650-1900


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. juli 2011

af

af

Poul Flou Pedersen

d. 13. juli 2011

Historieformidling af allerfineste karat - alle interesserede i historie kan her være med, både lystlæseren og den fagligt orienterede, så Engbergs bog anbefales anskaffet både bredt på folkebibliotekerne og til uddannelsesbiblioteker.

Den aktuelle diskussion om over- og underdanmark sætter Jens Engberg i historisk perspektiv med sin fremragende og ligefremt fortalte bog, hvor de fattiges og undertryktes levevilkår og historie er i centrum. Den tidsmæssige ramme er 1650-1900, og selv om Danmark i de 250 år ændres dramatisk, så vedbliver flertallet af befolkningen at være hårdt arbejdende og udbyttet, hvilket Engberg udfolder og underbygger med en lang række interessante samtidige beskrivelser, der er tillempet nudansk og gjort nemmere at læse. Jens Engbergs egne små kommentarer gør samtidig teksten levende og letløbende. Det er også rigtig godt og meget værdifuldt, at Engberg inddrager og diskuterer andre historikeres vurderinger og konklusioner. Bundsolidt forlagsarbejde - gode illustrationer i bogen, selv om man kunne ønske sig endnu flere.

Bind 1 af Dansk velfærdshistorie fra 2010 har også en række eksempler fra de ikke-priviligeredes tilværelse, der dog er gengivet i en mere akademisk sprogbrug.

Fremragende og uovertruffen historieformidling af den tidligere historieprofessor ved Århus Universitet, Jens Engberg. De ubemidlede og underkuede får her mæle og oprejsning for det slid og slæb, de har udstået på en sådan måde, at vi i dag har det som blommen i et æg.


Weekendavisen

d. 23. sep. 2011

af

af

Thorkild Kjærgaard

d. 23. sep. 2011


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 192 (2012)

af

af

Jørgen Krøigaard

Nr. 192 (2012)


Dansk kirketidende

Årg. 164, nr. 2 (2012)

af

af

Lars Foldager Pedersen

Årg. 164, nr. 2 (2012)


Politica

Årg. 44, nr. 3 (2012)

af

af

Carsten Jensen

Årg. 44, nr. 3 (2012)