Bøger / faglitteratur

Det danske velfærdssamfunds historie : tiden efter 1970


Beskrivelse


En økonomisk, demografisk og socialpolitisk kortlægning af velfærdssamfundets udvikling og udfordringer op til og især efter 1970.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. sep. 2010

af

af

Sune Hundebøll

d. 27. sep. 2010

Bogen henvender sig både til politisk og historisk interesserede læsere, ligesom nogle studerende på ungdomsuddannelser kan benytte den. Velfærdssamfundet er til stadighed til debat og bogen bør også på det lange stræk kunne formidles forholdsvis bredt.

Forfatteren, der er cand.polit. og dr.phil, har forsket i emnet i godt 45 år og har en fortid hos Rockwool Fondens Forskningsenhed. Han har en lang række af publikationer bag sig, bl.a. Danmarks uformelle økonomi og Arbejdslyst og velfærd. Værket indledes med gennemgang af velfærdsudviklingen inden tidsperioden 1970 og frem, der er bogens hovedfokus. Herefter gennemgås udviklingen 1970-1993 i bind 1, og perioden 1993 til i dag i bind 2. Den danske velfærdsmodels udvikling sammenlignes med de øvrige vestlige velfærdssystemer, primært de nordeuropæiske, men også fx USA, New Zealand og Japan. Bogen sammenfatter store dele af velfærdsforskningen. Den er forsynet med et omfattende noteapparat, litteraturliste og sagsregister.

Bogen er beslægtet med syvbindsværket Dansk socialhistorie, 1979-1984. I bredere forstand er velfærdssamfundet behandlet i mange bøger, fx Den danske velfærdsstats historie.

Det er en grundig akademisk bog. Med meget mulighed for fordybelse for den interesserede læser og ambitiøse gymnasiestuderende. For andre kan teksten forekommer rimelig tør. Et vigtigt værk i velfærdslitteraturen.


Politiken

d. 27. nov. 2010

af

af

Steffen Heiberg

d. 27. nov. 2010


Jyllands-posten

d. 9. okt. 2010

af

af

Niels Lillelund

d. 9. okt. 2010


Weekendavisen

d. 1. okt. 2010

af

af

Frede Vestergaard

d. 1. okt. 2010


Danske kommuner

Årg. 42, nr. 7 (2011)

af

af

Knud Aarup

Årg. 42, nr. 7 (2011)


Tidsskrift for socialpædagogik

Årg. 14, nr. 2 (2011)

af

af

Niels Rosendal Jensen

Årg. 14, nr. 2 (2011)


Politica

Årg. 44, nr. 3 (2012)

af

af

Carsten Jensen

Årg. 44, nr. 3 (2012)


Social kritik

Årg. 23, nr. 125 (2011)

af

af

Knud Vilby

Årg. 23, nr. 125 (2011)