Bøger / faglitteratur

Det dobbelte barn : klassiske tekster om barnets leg, indre liv & ydre verden


Beskrivelse


Tid til leg, voksenkontakt og voksnes viden om legens betydning er uundværlig for at undgå, at børnenes evne til at indgå i nære relationer forvitrer. Bogen rummer tekster til inspiration samt forfatternes aktuelle analyser og tilstandsrapporter af og over moderne pædagogik.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jytte Kjær Schou

2006

Bogen plæderer for den frie legs betydning for barnets udvikling og gør op med den kontrollerende pædagogik. Sigsgaard og Karlsen har begge udgivet flere bøger om børns liv. De udvalgte, klassiske tekster af en psykoanalytiker, to samfundsforskere, en pædagog og en læge er trods deres overvejende akademiske præg sprogligt og indholdsmæssigt tilgængelige. Sigsgaard og Karlsen uddrager essensen af de medtagne tekster og supplerer med cases og en sammenskrivning af deres egne erfaringer og overvejelser. Bogen kommer vidt omkring i sin udforskning af børns legeverden og er meget anvendelig for motiverede forældre, pædagoger, dagplejemødre og andre, der har med børn at gøre. Bogen bygger på en grundlæggende respekt for barnet og dets leg. Legen ses som en indre nødvendighed, der hjælper barnet til at bygge bro mellem fantasi og virkelighed og lærer det at mestre sit liv. En forudsætning for børns frie leg er voksne rollemodeller med overskud til at skabe trygge, men vide rammer for børnenes udfoldelser. Bogen er en ekstra udfordring for pædagoger, fordi institutionslivet ses som en slags pesudoverden afsondret fra de voksnes normale liv med deraf følgende fare for en alt for styrende voksenadfærd.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 18 (2007)

af

af

Sten Larsen

Årg. 124, nr. 18 (2007)


Politiken

d. 2. dec. 2006

af

af

Per Schultz Jørgensen

d. 2. dec. 2006


Berlingske tidende

d. 14. okt. 2006

af

af

Lotte Heise

d. 14. okt. 2006


Weekendavisen

d. 12. jan. 2007

af

af

Ning de Coninck-Smith

d. 12. jan. 2007