Bøger / faglitteratur

Legekultur i en foranderlig verden


Beskrivelse


Ud fra undersøgelser af mindre børns nutidige leg giver forfatteren voksne mulighed for at reflektere over og opmuntre børns leg ved at forstå og værdsætte børnenes legekultur.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Bræmer

2007

For pædagoger i daginstitutioner, lærere i de første skoleår og andre der professionelt beskæftiger sig med børns udvikling og legeteori.

Bogen er oprindelig finsk og bygger på observationer af mindre børns leg i daginstitutioner samt interviews med forældre, børn og pædagoger. Den bygger på tidligere legeteorier og deler børns lege op i fire kategorier. Gennem observationerne diskuteres og påvises, hvordan børns leg trods nogle universelle karakteristika er påvirket af samfundsudvikling og ydre omstændigheder. Trods de mange henvisninger til teorier, er bogen meget konkret i stoffet og sprogligt lettilgængelig. Den er sparsomt illustreret med små utydelige s/h fotos af legesituationer nu og i 1950'erne. Hvert afsnit afsluttes med nogle spørgsmål til overvejelse og refleksion for den professionelle pædagog. Afsluttes med fyldig litteraturliste, der imidlertid ikke er tilrettet danske forhold og derfor ikke medtager den righoldige litteratur, der findes på dansk om emnet.

Der findes meget litteratur om børn og leg. De fleste har et mere udviklingspsykologisk perspektiv på emnet end denne, hvis primære vinkel er legens ændring i forhold til det omgivende samfund. Mange af de tidligere titler er langt fyldigere og grundigere, fx Børns legekultur, 1996.

Udmærket bog for såvel praktikere som teoretikere i den pædagogiske verden. Den vil dog formodenlig ikke stå øverst på litteraturlisterne i uddannelses- og efteruddannelsesuniverset. Dertil er der for mange og langt fyldigere titler om emnet.


Børn & unge

Årg. 39, nr. 10 (2008)

af

af

Vibeke Bye Jensen

Årg. 39, nr. 10 (2008)