Bøger / faglitteratur

Det flerstemmige klasserum : skrivning og samtale for at lære


Beskrivelse


Om forbindelsen mellem læreprocessen og sproget (mundtligt og skriftligt) indenfor alle fag og på alle niveauer fra folkeskolen til universitetet. Med konkrete forslag til at gøre undervisningen dialogisk og "flerstemmig".

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. juni 1997

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 30. juni 1997

I enhver undervisning - hvad enten det er skriftlig opgave, projektarbejde, forelæsning eller mundtlig diskussion - bør der være dialog mellem lærer og elever indbyrdes: en flerstemmighed, hvor alle elever opbygger en selvtillid, engagerer sig og tager ordet. Dysthe opstiller et alternativ til de meget udbredte undervisningsformer, som opfatter eleverne som tomme kar, der skal fyldes med kundskab. Både på det teoretiske plan i det ene hovedafsnit med filosofiske, psykologiske og pædagogiske overvejelser om sprog fra Sokrates til Vygotsky og især russeren Bakhtin (1895-1975). Og i det andet hovedafsnit med feltstudier i to klasser i USA (hhv. en rig og en fattig) og en i Norge. Alle på gymnasieniveau med ca. 16-årige. Dysthe observerer de tre læreres metoder og virkningen på eleverne gennem skrivning, dialog og samspillet mellem skrivning og samtale. En kombination af lærer- og elevstyret undervisning. Endvidere diskuteres køn, race og klasseforskelle. Kun teoridelen bruger fagsprog. Bogen kan inspirere både teoretisk og praktisk gennem de mange eksempler, og kan blive et hit blandt lærere, lærerstuderende og forskere. Dysthe er lærer i norsk og engelsk, magister i litteraturvidenskab og ansat ved Bergen Universitet.


Gymnasieskolen

Årg. 80, nr. 22 (1997)

af

af

Inge Heise

Årg. 80, nr. 22 (1997)