Bøger / faglitteratur

Det flydende kors : en metafysik om tiden og evigheden


Beskrivelse


Forfatteren udvikler en helt ny metafysik, en filosofisk teori om de fundamentale begreber som tid, rum, bevidsthed, sprog, materie og, sidst men ikke mindst, Gud.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Martin Hjelmborg

2007

Undertitlen er: "En metafysik om tiden og evigheden". Begrebet metafysik skal forstås i Kants og Hegels forstand. Bogens intention ligger i forlængelse af de store filosoffers hovedværker i det 18. og 19. århundrede, idet den søger at give en fyldestgørende og omfattende forklaring på universets og menneskets egentlige natur og ophav og en forklaring på alle de dertil hørende filosofiske hovedspørgsmål (om verden er virkelig eller en illusion, om den fri vilje, om ondskabens natur, om verden er blevet til ved en skaber eller ved tilfældighed, osv.). Forfatteren (fagfilosof og fagteolog) mener, at den bedste forklaringsmodel er den kristne og viser med sin opfattelse af mødet mellem horisontal tid (den normale tid) og vertikal tid (det skabende moment) er det nu, hvor virkeligheden skabes/findes (af Gud) og ikke blot indbildning. Bogen er i 145 afsnit, delt op i 4 hovedemner: Tiden, stoffet, selvet og evigheden. Samtidig med de filosofiske spørgsmål forklares også alle de kristne grundbegreber i en moderne, filosofisk sammenhæng. Sproget ligner også de store filosofiske forbilleders: Det er vanskeligt tilgængeligt med brug af mange fagfilosofiske begreber og med lange sætninger, og bogen retter sig både mod fagfilosoffer og fagteologer foruden særligt interesserede. En filosofisk nyskabelse i traditionel indpakning. Indhold, forord, indledning, om forfatteren.


Kristeligt dagblad

d. 6. juli 2007

af

af

Asger Brandt

d. 6. juli 2007


Præsteforeningens blad

Årg. 98, nr. 1/2 (2008)

af

af

Finn Feilan

Årg. 98, nr. 1/2 (2008)


Fønix

Årg. 33, nr. 4 (2011)

af

af

Nicolai Halvorsen

Årg. 33, nr. 4 (2011)