Bøger / faglitteratur til børn

Det gamle Egypten - under overfladen


Beskrivelse


Bl.a. om pyramider, gudekonger, mumier og kongegrave, templer samt dagliglivet langs Nilen. De enkelte afsnit er forsynet med et omfattende billed- og transparentmateriale.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. dec. 2002

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 20. dec. 2002

Bogen er en fin kalejdoskopisk appetitvækker til det gamle Egypten med emneopdelte dobbeltopslag med en brødtekst udbygget af supplerende oplysninger i mindre sats. Efter en indledning - der var engang - med et groft rids af den historiske ramme, går man videre med afsnit om fx gudekonger, skønhedsidealer, det skrevne ord, gravmæler og mumier. Jeg synes, at man her kommer fagligt pænt om et udsnit af den spændende historiske epoke, - for om nogen heldækkende skildring af perioden er der ikke tale, men det plæderer bogen heller ikke. Til gengæld er kompositionen på de behandlede emner relativ stram, og man formår at holde sig relevant til delemnerne uden forvirrende svinkeærinder. Opslagene er indbydende i layoutet, og illustrationerne består af tegninger og farvefotos med fin atmosfære og mange detaljer. På 4 opslag giver gennemsigtige sider via løft et spændende indkik i et skib, Abu Simbel og Tutankamons kiste og grav. Bogen tilfører ikke eksisterende litteratur væsentligt og kan ikke stå alene, men den er en spændende og relevant anskaffelse til dækning af evt. behov for udbygning eller supplering. Fra 12 år. Indbydende forside.


Bibliotekernes vurdering

d. 20. dec. 2002

af

af

Erik Boas Pedersen (skole)

d. 20. dec. 2002

Som almindeligt i den traditionelle Dorling Kindersley-udgivelseskultur er bogen bygget op i opslag, der består af en overordnet brødtekst samt 6-7 farveillustrationer med uddybende tekst, der supplerer og underbygger sidens hovedemne. Det betyder, at bogen både kan fastholde et overordnet synspunkt og gå i detaljer omkring et givet emne. På denne måde kommer bogen godt og grundigt omkring fire overordnede, centrale emner: mumier, templer, dagliglivet og gravkamre, igen opdelt i 3-5 opslag. Den traditionelle opbygning suppleres med fire transparente sider, der med specielle fotografier og grafik "afslører" hvad fx et gravkammer eller en båds lastrum gemmer på. Bagest i bogen udførligt stikordsregister. En vis grad af stilforvirring og factsophobning undgås ikke, men alt i alt er bogen et glimrende supplement til det righoldige udvalg af værker om samme historiske emne for den opmærksomme og interesserede læser, hvad enten det gælder fritidslæsning eller emnearbejde. Fra ca. 6. klasse.Informationer og udgaver