Bøger / faglitteratur til børn / erindringer

Det kan ikke ske i Danmark : jødernes flugt til Sverige 1943


Beskrivelse


Med forfatterens egen flugt til Sverige i efteråret 1943 som ramme bringes en række øjenvidneskildringer af jødiske flygtninge og deres hjælpere suppleret med omtale af tyskernes overvejelser.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. nov. 2013

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 5. nov. 2013

Pænt potentielt publikum til bøger om alle aspekter af 2. verdenskrig. Supplerende materiale til undervisningsbrug fra og med folkeskolens ældste klasser.

Herbert Pundik som mange sikkert husker som karismatisk mangeårig chefredaktør på Politiken, fortæller et stykke danmarkshistorie, og ikke mindst sin egen historie som dansk jøde. Bogen udkom første gang i 1993 som en markering af 50-året for jødernes flugt til Sverige. Nu er bogen revideret, og udvidet med afsnit om den historiske antisemitisme, jødernes historie i Danmark og om den danske samarbejdspolitik under besættelsen. Nyt er også et pædagogisk efterskrift. Bogen bygger på øjenvidneskildringer og egne oplevelser fra Danmark i 1943, hvor "pligtfølelse" og offervilje" er dynamiske nøgleord for de danskere, som hjælper de danske jøder ud af landet. Her fortæller fx Birgit, der som 5-årig fanges af tyskerne og sendes til Theresienstadt: "En pige, jeg legede med, fik lus. Hun blev klippet helt skaldet. Jeg syntes, at det var synd for hende, så jeg gav hende min hue. En dag var hun væk, og der var ingen, der vidste, hvad var sket med hende." Det er en nærværende, insisterende, spændende, tankevækkende og meget bevægende bog. Pundik citerer smukke jødiske visdomsord: "Den, der redder et menneske, har reddet en hel verden".

Revideret og udvidet udg. af bogen som kom første gang i 1993. Om samme emne fx Bo Lidegaards Landsmænd: de danske jøders flugt i oktober 1943.

Gamle udg. bør skiftes ud. Lånere på alle biblioteker.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Walther Knudsen

d. 18. dec. 2018

Politikens chefredaktør gennem næsten 25 år bidrager med denne lille bog til markeringen af 50-året for de danske jøders flugt til Sverige. Pundik fortæller dels om sine egne oplevelser, delsviderebringer han andre flygtninges fortællinger, og han lader hjælperne og endda også historiens skurke, tyskerne, komme til orde. Set i bakspejlet er det tydeligt for forfatteren, at store deleaf besættelsesmagten af bekvemmelighedshensyn helst var fri for at fange jøderne, men han betoner, at det ikke gør den danske indsats mindre, for dette forhold var dengang helt ukendt. At de flesteberetninger er i jeg-form kan af og til virke lidt forvirrende, fordi man kan forveksle jeget med forfatteren. Illustrationerne er væsentligst fotos fra dengang og nu. Omslaget er Per Arnoldisplakat med davidsstjernen, der rækker over Sundet. Som også kildefortegnelsen viser er litteraturen om emnet righoldig, og 50-året medfører også andre titler, men Pundiks bog står sig ved sinusentimentale ogafbalancerede men også engagerede holdning til stoffet. Det er tydeligt, at Pundik har skrevet bogen med et ungt publikum i tankerne, men voksne født før og efter 1943 vil ogsåkunne få en god, kort men velafrundet skildring af en af danmarkshistoriens stjernestunder.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Flemming Dehn (skole)

d. 18. dec. 2018

Natten mellem den 1. og 2. oktober 1943 satte jagten på de danske jøder ind. Pundiks bog er ikke blot en personlig beretning om hans og familiens oplevelser på vej til Sverige, men også andresøjenvidneskildringer af det, der skete. Bag bogen ligger der et kæmpe researcharbejde, så alle parter kommer til orde. Og ikke mindst behandler bogen: Hvorfor fik de danske jøder 'særbehandling'?Hvad andre bøger om emnet mangler eller kun berører ganske løst, er med her. Hvorfor vendte mange tyske soldater ryggen til? Var aktionen røbet fra toppen (Best og Duckwitz)? Hvorfor var de tyskemotortorpedobåde fra Øresundsområdet sendt på værft? Hvor var værnemagten? O.m.m. Det er en fremragende og velskrevet bog, og billedsiden holder samme standard. 50 år efter denne redningsaktion erder andre, der er på flugt - har brug for hjælp. I en tid med nynazisme og fremmedhad er der brug for en bog som denne, der handler om menneskelig anstændighed. Selvlæsning fra 14 år. Velegnet tilhistorie ogsamtidshistorie.


Jyllands-posten

d. 20. juli 2018

af

af

Flemming Østergaard (f. 1948)

d. 20. juli 2018


Kristeligt dagblad

d. 21. juni 2018

af

af

Kristian Østergaard (f. 1966)

d. 21. juni 2018


Gymnasieskolen

Årg. 77, nr. 7 (1994)

af

af

Sven Frøkjær-Jensen

Årg. 77, nr. 7 (1994)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 201 (2014)

af

af

Morten Lundberg

Nr. 201 (2014)


Information

d. 8. okt. 1993

af

af

Steffen Heiberg

d. 8. okt. 1993


Historie & samtid

Årg. 32, nr. 4 (1993)

af

af

Per Birkebæk

Årg. 32, nr. 4 (1993)


Samspil

Årg. 10, nr. 8 (1993)

af

af

Per Birkebæk

Årg. 10, nr. 8 (1993)