Bøger / faglitteratur

Det offentlige aftalesystems historie. Bind 4 : Kampen om velfærd og magt - 1990-2018 : opbrud i koalitionerne og kamp om nye ledelsesformer


Beskrivelse


Det offentlige aftalesystem er en vigtig samfundsinstitution. Ved de tilbagevendende overenskomstforhandlinger reguleres løn-og arbejdsvilkår for mere end 800.000 offentligt ansatte svarende til ca. 30 pct. af samtlige lønmodtagere. Den private sektor vejer stadig tungest, men det offentlige aftalerum er faktisk større end det toneangivende private aftaleområde, der dækkes af organisationer under Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening. Det må derfor siges at være en mangel, at denne samfundsinstitutions historie aldrig er blevet samlet beskrevet. Der findes bøger om de enkelte faglige organisationers historie. Der findes bøger, der skildrer enkeltepisoder eller perioder af systemets historie. Der findes nogle få oversigtsværker, hvor systemet beskrives i kortere form. Men der har aldrig været givet en samlet fremstilling, der på den ene side omfatter udviklingen af de enkelte fagorganisationer og deres fælles forhandlingskarteller samt udviklingen af de offentlige arbejdsgiveres forhandlingsorganer, og på den anden side opkomsten og udviklingen af de forhandlingsprocesser, hvorigennem de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår er blevet reguleret. Med Det offentlige aftalesystems historie I-IV foreligger for første gang en samlet fremstilling af hele denne institution i et gennemillustreret storværk på i alt fire bind og 2.696 sider.
Bøgerne fortæller historien kronologisk, men er også anvendelige som opslagsværk, hvor alle med interesse for overenskomstforhandlinger vil kunne finde analyser af systemets opkomst og udvikling, og opnå bedre muligheder for at forstå de offentlige forhandlinger, som de fungerer i dag. Inspirationen til bogen har været mantraet om, at kendskabet til historien er forudsætningen for både at forstå nutidens vilkår samt kunne handle i forhold til fremtidens udfordringer. Forfatterne gør sig ikke forestillinger om, at mange vil sætte sig ned og læse værket fra ende til anden. Derfor er de enkelte kapitler skrevet, så de kan læses selvstændigt. Det har været tilstræbt sprogligt at forme bogen, så de forskellige historiske begivenheder fremstilles så medrivende som muligt som sociale dramaer, der hver for sig – i større eller mindre omfang – har ændret virkeligheden. Forfatterne har som forskere personligt fulgt organisationerne og forhandlingerne gennem et halvt århundrede og har løbende gennemført interviews med hovedaktørerne. På den baggrund har fremstillingen kunnet levendegøres. Når det gælder aftalesystemets første perioder, har det været vanskeligere, men det er lykkedes at finde kildemateriale, så der også her kan fortælles gode historier.

Anmeldelser (1)