Bøger / faglitteratur

Det offentlige forbrugerklagesystem i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv


Beskrivelse


Undersøgelse af hvorvidt det offentlige forbrugerklagesystem i Danmark opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om uafhængighed, og upartiskhed, sammenlignet med andre sammenlignelige tvistløsningsfora.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 2 (2020)

af

af

Clement Salung Petersen

Nr. 2 (2020)