Bøger / faglitteratur

Det tysk-danske skæbneår 1864 : konflikten, krigen og følgerne


Beskrivelse


Gennemgang af den dansk-tyske krig i 1864, dens årsager og dens følger, samt hvordan konflikten efterfølgende blev opfattet og beskrevet i henholdvis Danmark og Tyskland.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. aug. 2014

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 19. aug. 2014

For historisk interesserede er det lidt af et hit at læse alt om den skæbnesvangre krig 1864. Denne vil især tiltrække de mest dedikerede. Kan også bruges som supplerende materiale til fx en større gymnasieopgave.

Gerd Stolz skriver her med bidrag fra Inge Adriansen og Günter Weitling en bog om den dansk-tyske krig i 1864. Bogen har undertitlen: "konflikten, krigen og følgerne" og er i 3 dele. Stolz skriver hovedafsnittet "Det tysk danske skæbnenår 1864". Han redegør for krigens årsager, de militære styrker, og krigens kronologiske gang. I afsnittets efterord skriver han bl.a.: "Oplevelsen af nederlaget "sårfeberen fra Dybbøl", med dets følger opflammede den danske nationalfølelse." Adriansen biddrager efterfølgende med "1864-krigens følgevirkninger i Danmark", hvor hun bl.a. skriver om "Sårfeber og underlegenhedsfølelse", "Styrket dansk selvforvaltning" og "Kampen om mindet - 1864 i erindringspolitikken". Weitling følger op med "Den tyske Dybbøl-opfattelse og - formidling under tidernes skiften", hvor han fx skriver om "Det tyske Dybbøl-billede frem til 1914" og "Weimarrepublikken og Det Tredje Rige". Til sidst appendiks, registre, litteraturliste og kort forfatterbiografi.

I slipstrømmen af Buk-Swientys populære bøger er der kommet en del om 1864. Nærværende er ligesom fx en anden titel fra samme forlag Aarøes Strejfkorps for de dedikerede historisk interesserede.

Interessant historik med et mindre antal lånere blandt de som læser alt om 1864. Især til større biblioteker.


Krigsvidenskab.dk [online]

d. 27. juni 2016

af

af

Rune Holmeå Iversen

d. 27. juni 2016Informationer og udgaver