Bøger / faglitteratur / bibliografier

Det tyske kystforsvar ved Lillebælt : del af Sonderbauprogram 1944/45


Beskrivelse


Gennemgang af aktiviteter og hændelser i forbindelse med det tyske kystforsvar i området ved Lillebælt i efteråret 1944 frem til midten af 1950'erne.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. maj 2019

af

af

Thomas Ry Andersen

d. 23. maj 2019

Grundig og detaljeret undersøgelse af de tyske forsvarsværker i området ved Lillebælt. For læsere med interesse for 2. verdenskrig og særligt tyske militære forhold i Danmark.

I bogen gennemgås aktiviteter og hændelser omkring det tyske kystforsvar ved Lillebælt fra efteråret 1944 og frem til 1950'erne. Poul Erik Pedersen undersøger, hvad der egentlig skete under og efter 2. verdenskrig. Han har søgt informationer om anlæggene på Rigsarkivet med det formål at afdække, hvad der gik forud for opstillingen af de tyske forsvarsværker. Der er bl.a. oplysninger om de involverede mennesker, planlægning, beslaglæggelse, materialeanskaffelse, værnemagere, spionage, byggeledelse og entreprenører. Med udgangspunkt i disse oplysninger beskrives kanonstillingen på Trelde Næs, kanonstillingen ved Røjle Klint, torpedobatterier på Østerstrand i Fredericia og Strib Nordstrand. Med kilde- og litteraturliste. Forfatteren har siden 1990'erne på amatørbasis forsket i 2. verdenskrig i danske, engelske og tyske arkiver.

Forfatteren har begået et yderst grundigt og gennemarbejdet stykke lokalhistorie fra tiden under og efter 2. verdenskrig. Forfatteren er meget vidende på området, og man mærker tydeligt, at han brænder for at formidle emnet.

Bunkers, 2014, er en detaljerig, grundig og dybdeborende forskningsantologi med en række vinkler på Atlantvolden i Danmark koncentreret om befæstningerne omkring Esbjerg.