Bøger / faglitteratur

Det ved vi om anvendelse af forskningsbaseret viden i skolen


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. dec. 2018

af

af

Boy Olesen

d. 13. dec. 2018

Oftes benyttes den forskningsbaserede viden alt for lidt i skolen, og forbedrer dermed ikke skolens praksis. Denne bog forsøger at gøre noget ved dette og vil være kærkommen for pædagoger, lærere og ledere.

Bogens hensigt er at inspirere lærere til mere brug af viden fra forskning, men også at pointere vigtigheden af at lærerne får ord med, når der skal planlægges og gennemføres forskning. Bogen indholder bl.a. en gennemgang af nogle af de ting der forskes i i skoleverdenen, en beskrivelse af hvordan skolerne kan bruge forskningsbaseret viden og en beskrivelse af hvordan evaluering af praksis tilrettelægges.

Forskningen inddeles på denne måde: forskning som forebyggelse - forskning om skoleomfattende modeller og programmer - forskning om pædagogiske strategier og metoder - forskning om fælles elementer på tværs af programmer og studier. Det er en god ide, da det er vigtigt at praktikkerne kan se meningen med forskningen i forhold til elevernes læring. Derfor er det en god pointe bogen har, om at forskning og skolepraksis skal samarbejde tættere. Bogen er velskrevet med læsevenligt sprog og med et layout der giver overskuelighed.

Der forefindes ikke særlig meget litteratur til sammenligning, men denne, som er af lidt ældre dato, Skoleteori, skoleforskning og skoleudvikling i politisk-samfundsmæssig kontekst kan relateres.Informationer og udgaver