Bøger / faglitteratur / udstillingskataloger

Dialogbaseret undervisning : kunstmuseet som læringsrum


Beskrivelse


Museum communication through dialogue - Danish text.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. aug. 2012

af

af

Karsten Boll

d. 30. aug. 2012

Målgruppen er kulturformidlere og lærere/pædagoger, som interesserer sig for formidlingen af kunst set ud fra dialogbaseret undervisning, hvilket gør bogen interessant for studerende - nyuddannelse eller efteruddannelse.

Bogen har fire kapitler, hvor der først gives en kort introduktion af undervisning på kunstmuseer, sammenhæng mellem brugere, samfundet og museerne samt kulturarvsaspektet. Næste kapitel er en teoretisk redegørelse for dialog og dialogbaseret undervisning med henvisninger til Bakhtin, Wegerif og Mercer som de kendteste dialogpædagoger. Tredje kapitel, der er det mest omfattende, indeholder syv cases fra ialt syv museer. I de fire cases indgår elever fra folkeskolen og i de sidste tre elever fra ungdomsuddannelserne. Fjerde kapitel kæder den teoretiske gennemgang sammen med de 7 cases i en diskussion af centrale temaer om underviserens rolle, flerstemmighed, samarbejde mellem skoler og museer mm. Afslutningsvis anbefalinger til, når man arbejder dialogbaseret. Bagest er der litteraturliste, billedkrediteringer og stikordsregister. Sproget er - trods mange fagtermer - let læseligt, men man skal være koncentreret, når man læser indholdet.

Der findes ikke andre titler om dialogbaseret formidling. Skolekunst (09/01) og Kunstformidling for og med børn og unge, 2006 - et tidsskrift giver bud på formidling af kunst.

Til pædagogiske biblioteker og voksenafdelinger.