Bøger / faglitteratur

Dialogisk læsning i teori og praksis


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. okt. 2012

af

af

Hans-Christian Uth

d. 24. okt. 2012

For pædagoger og lærere i indskolingen. Desuden for studerende på de to områder samt for læsekonsulenter, læsevejledere og skolebibliotekarer.

Bogen falder i tre dele bestående af henholdsvis seks, fem og seks kapitler - skrevet af hver sin forfatter. I første del gennemgås den teoretiske baggrund og forskningen på området. Anden del af bogen beskriver forskellige sider af praksis omkring dialogisk læsning, fx faser, organisering og faglige kvalifikationer. Tredje del indledes med betragtninger over børns udvikling og dannelse og en præsentation af æstetiske og narrative læreprocesser. Dernæst beskrives kombinationer af dialogisk læsning og æstetiske læreprocesser som børns leg, fortællinger og billedskabende aktiviteter. Særligt i bogens anden del præsenteres skemaer, diagrammer, oversigter og eksempler. I tredje del suppleres teksten af en række ofte overflødige s/h fotos fra praksis. I kraft af en omfattende indholdsfortegnelse kan bogen anvendes som opslagsbog. I studiesammenhæng vil den omfattende internationale litteraturliste være relevant.

Emnet berøres i Læs ind og ud : læseforståelsesstrategier i praksis, 2012, og praksis omkring dialogisk læsning behandles i Lotte Sallings to bøger: Aktive fortællinger, rim og remser, 2008 og Dialogisk læsning - hvordan?, 2009. Det er første gang al viden på området præsenteres samlet.

Bogen giver et fint samlet overblik over et felt, som i de senere år har fået en opblomstring.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 14. dec. 2012

af

af

Bente Qvist Okholm

d. 14. dec. 2012